LET OP: Deze les wordt alleen gegeven als de voorgaande les vol zit.